▲ بالا

تجزیه و تحلیل سیستم بدن

Professional Body Composition

 • InBody 770
  InBody 770

  بهترین راه حل برای حفظ سلامتی

 • InBody 720
  InBody 720

  راه حل کلیدی برای حفظ سلامتی

 • InBody570
  InBody570

  سریع ترین راه حل برای پایش سلامتی

 • InBody370
  InBody370

  آزمایشی راحت و برگۀ نتایج فراوان

 • InBody 270
  InBody 270

  سیستم مناسب مراقبت از سلامتی

 • InBody170
  InBody170

  شریک هوشمند مراقبت از سلامتی

 • InBody120
  InBody120

  راه حل ساده و سریع مراقبت از سلامتی

Body Water Analyzer

 • InBody S10
  InBody S10

  بررسی جامع آب بدن برای پایش وضعیت تغذیه ای

InBody for Children

 • InBody J30
  InBody J30

  رشد فرزند خود را آشکار کنید

تجزیه و تحلیل سیستم بدن